Initiativet till att starta Tennis Linnéa, ideell förening, togs av Gustav Einarsson som också är föreningens första ordförande. Klubben bildades 16:e februari 2013 och redan då påbörjades arbetet med att starta klubbens första verksamhet till hösten 2013 – tennisskolan.

Redan tidigt under föreningens första möten under våren 2013 var samtliga i föreningens styrelse överens om att klubben skulle sätta kvalitet före kvantitet. Med detta menades att antalet aktiva i föreningens verksamhet inte skulle vara för många eller att föreningens mål skulle vara att bygga en väldigt stor verksamhet. Målet skulle istället vara att bygga en verkligt bra verksamhet med kvalitet för alla aktiva.

När man ska bygga en förening och verksamhet av kvalitet görs det på lång sikt och man börjar från början. I tennisens värld börjar det då med en tennisskola där man bygger verksamheten för barnen med glädje, entusiasm och engagemang – från början. Vi riktar oss därför främst till de små. Verksamheten är indelad i tre steg: Tennislekis (3-5 år), tennisskolan (5-7 år) och tennisgrupp (7 år och uppåt).

Välkomna att bli medlem i Tennis Linnéa, ideell förening – och välkomna att engagera er i föreningen samt låta er barn utöva den underbara idrotten tennis, i vår tennisverksamhet!

Styrelsen
Tennis Linnéa